Statusuppdatering för patentansökan avseende övervakning av anestesidjup och smärta

Patentansökan avseende SensoDetects teknik för övervakning av medvetenhet under narkos samt smärta är nu nationaliserad i USA och Europa.

SensoDetects patentansökan avseende huvudsakligen övervakning av sensorisk funktion, som överföringen av smärtpulser. Detta kan bland annat användas till att övervaka graden av anestesidjup, eller medvetenhet under narkos hos en patient med hjälp av SensoDetects teknik. Ansökan har blivit nationaliserad i USA och Europa.

Under PCT-fasen publicerades patentansökan i juli 2014, då med ansökningsnummer WO2014/111554, och efter nationaliseringen i USA och Europa har ansökan nu ompublicerats i USA med nya ansökningsnumret 2015/0351657. Innehållet i ansökan är detsamma.

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som gör att man genom en ansökan på ett språk får en global ingivningsdag. En nationalisering av en patentansökan innebär ett val av vilka länder/regioner som patentet ska granskas i för prövning av godkännande. Ansökan för Europa går via regionala myndigheten EPO där val av länder sker när ansökan blivit godkänd.

– Nationaliseringen av ansökan i USA och Europa innebär att vi tagit ytterligare ett steg i utvärderingsfasen mot ett beviljat patent och rättigheter för vår teknik på de två största marknaderna inom medicinteknik. Vår bedömning är att teknik som förbättrar och underlättar övervakningen av patienter som befinner sig under narkos har en framtida affärspotential, säger SensoDetects VD Martin Terins

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Terins
VD, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 046-15 79 04, 070-527 21 10
E-post: martin.terins@sensodetect.com

SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar