Utbetalning av tillväxtlån från Almi Företagspartner

SensoDetect AB har erhållit en andra utbetalning på 2,6 miljoner kronor från tidigare beviljat tillväxtlån från Almi Företagspartner Skåne. Tillsammans med den nyligen genomförda nyemissionen kommer kapitaltillskottet att användas till att förstärka bolagets marknads- och försäljningssatsningar.

Tillväxtlånet är på totalt 4 miljoner kronor och har en löptid på 6 år och är amorteringsfritt under 3 år. Almi Företagspartner Skåne har nu beviljat den andra utbetalningen på 2,6 miljoner kronor till SensoDetect. Den första utbetalningen på 1 miljon kronor skedde i maj.

Utbetalningarna av tillväxtlånet är villkorat i första hand till ägartillskott och marknadsutveckling och den nyligen avslutade nyemissionen på totalt 7,7 miljoner kronor medgav andra utbetalningen. Tillsammans med kapitaltillskottet från nyemissionen kommer tillväxtlånet att bidra positivt till SensoDetects pågående marknads- och säljinsatser för ett kommersiellt genombrott.

– Det är glädjande att Almi Företagspartner Skåne visar fortsatt förtroende för vår metod och är med och stöttar oss i vår expansionsstrategi. Tillskottet av rörelsekapital blir ett viktigt bidrag i våra marknads- och försäljningssatsningar. Stort fokus ligger nu på etablering av samarbeten samt publicering av studieresultat för att stärka fortsatta sälj- och etableringsaktiviteter, säger SensoDetects VD Martin Terins.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Terins
VD, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 046 - 15 79 04, 070-527 21 10
E-post: martin.terins@sensodetect.com

SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar