Första handelsdag för Sensori aktien på NGM Nordic MTF

Idag inleds handeln med Sensoris aktie på Nordic Growth Markets lista NGM Nordic MTF.

Aktien handlas under kortnamnet SORI MTF och ISIN-kod SE0007730510. Med denna listning följer också en likviditetsgaranti via Penser Bankaktiebolag i syfte att skapa bättre likviditet i aktien samt för att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och därmed ytterligare underlätta handeln.

 

Sensoris verksamhetsbeskrivning som utgör memorandum för listningen finns sedan några dagar sedan att tillgå på Sensoris hemsida www.sensori.se .

 

 

 

För ytterligare information:

Ninna Engberg, på telefon +46 8 611 00 66 eller E-post: ninna@sensori.se

Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande på E-post: ingrid@sensori.se

 

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som utvecklat, tillverkar, marknadsför och säljer ett hjälpmedel för att minska symptomen av hörselåkomman tinnitus. Antinitus® är ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Produkten har en medicinteknisk registrering, klass 1. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Sensori AB Birger Jarlsgatan 8 114 34 Stockholm Sweden +46 (0)8 611 00 66 www.sensori.se