Lars Gunneflo ställer inte upp för omval i styrelsen.

Sensori ABs styrelseordförande Lars Gunneflo ställer inte upp för omval i styrelsen utan avgår i samband med 2017 års årsstämma senare under våren.  

Lars Gunneflo, 67 år i år, har haft en period av sviktande hälsa och kommer att minska sin arbetsbörda framöver.

        Jag behöver ta det lugnare och arbeta mindre. Familjen är det som betyder mest och när kroppen protesterar gäller det att lyssna på signalerna och läkarnas rekommendationer, säger Lars Gunneflo.    

        Mitt arbete som styrelseordförande för Sensori har varit väldigt stimulerande i ett utvecklande arbetslag och det är en fantastisk produkt som bolaget nu lanserar globalt, och den fyller ett stort behov där bra alternativ i dagsläget saknas. Jag önskar verkligen bolaget framgång på resan säger Lars Gunneflo.

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.


För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf. vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 12 april 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar