Sensori har tecknat distributionsavtal med Nya Zeeland

Sensori ABs (publ) globala lansering fortsätter. Via helägda dotterbolaget Antinitus AB har ett avtal om distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Nya Zeeland tecknats. Lanseringen är planerad till Q1 2017. Den regulatoriska registreringsprocessen hos de nyazeeländska myndigheterna har initierats.

Antinitus är en svensk innovation och världens första plåster för behandling av tinnitusbesvär. Det är Sensoris första medicintekniska produkt och bygger på den patenterade Akloma-teknologin. En global lansering av Antinitus pågår och vid sidan av Europa och Australien är Nya Zeeland en ny marknad.

– Ytterligare ett delmål i vår internationella strategi i vår strävan att underlätta för människor med tinnitus har nåtts med detta avtal. Extra positivt är våra nya samarbeten med audionomer. De är vanligtvis de inom vården som besitter kompetens, träffar och behandlar tinnituspatientens besvär, säger Tommy Rönngren, grundare och tf vd Sensori.

Distribution av Antinitus i Nya Zeeland sker initialt via privata hörselkliniker, öron-, näsa- och halsläkare, audionomer samt i steg två även via apotek.

- Vi ser en ljus framtid för Antinitus och hoppas kunna ersätta några av de alternativa behandlingsmetoder som finns här på Nya Zeeland med Sensoris plåster, säger audionomen Francois Gillain från Tinnitus Relief Store.

Sensori har under 10 år arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 14 februari 2017, kl 08.30. . För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 


Prenumerera

Dokument & länkar