Sensori presenterar Antinitus forskningsresultat i Japan

Dr. Peter Åhnblad är inbjuden som key note speaker under International Conference on Ear, Nose and Throat Disorders (ENT Conference) den 14-15 maj i Osaka, Japan. Dr. Peter Åhnblad, en av de studieansvariga läkarna för Antinitus kliniska studier, kommer att presentera resultatet av studierna under rubriken:  

Updates in tinnitus - Can biomodulation be a safe and easy way for relief? 

International Conference on Ear, Nose and Throat Disorders är en av världens viktigaste konferenser inom området och Dr. Åhnblads inbjudan är ett resultat av att Antinitus nya kliniska studier väckt uppmärksamhet internationellt.

– Det är ett mycket prestigefyllt uppdrag att Dr. Peter Åhnblad är huvudtalare under ENT Conference i Japan. Vi ser fram emot att presentera Antinitus kliniska studier under konferensen då deltagarna kommer från hela Asien, säger Torbjörn Kemper, vd Sensori.

Med på resan till Japan följer Sensoris vd Torbjörn Kemper som har en rad inbokade möten med möjliga distributörer för Antinitus i Japan och Korea.

– Asien är en av de viktigaste marknaderna för Antinitus och jag ser fram emot att träffa de japanska distributörer som vi har haft kontakt med under en längre tid. Jag är även inbjuden att träffa Wooridul Pharmaceutical Ltd i Korea som redan idag köper våra produkter. Målet är ett fördjupat samarbete med ett koreanskt exklusivitetsavtal, säger Torbjörn Kemper, vd Sensori.

Torbjörn Kemper berättare vidare att Wooridul Pharmaceutical Ltd är en potentiell mycket bra exklusiv partner i Korea på grund av deras storlek och starka marknadsnärvaro.

– Intresset i Asien kring vår tinnitusprodukt visar på vikten av att löpande kommunicera studieresultat. Det här kan mycket väl leda till ett genombrott för Antinitus på den för oss viktiga asiatiska marknaden, säger Torbjörn Kemper vidare.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar