Sensoris globala lansering fortsätter – distributionsavtal klart för tinnitusplåster på den australiensiska marknaden

Sensori AB (publ) har den 21 december via sitt helägda dotterbolag Antinitus AB tecknat ett avtal om distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Australien. Lansering i Australien är planerad till Q1 2017. Den regulatoriska registreringsprocessen hos de australiensiska myndigheterna har initierats.

Antinitus är en svensk innovation och världens första plåster för behandling av tinnitusbesvär. Detta är Sensoris första medicintekniska produkt och bygger på den patenterade Akloma-teknologin. En global lansering av Antinitus pågår och förutom Europa är Australien en prioriterad marknad.

– Australien är med sin befolkning på över 23 miljoner människor extremt intressant för en ny produkt som Antinitus. Speciellt spännande är vårt nya samarbete med audionomerna som ofta träffar de som har någon form av besvär av tinnitus, säger Tommy Rönngren, grundare och tf vd Sensori.

Distribution av Antinitus i Australien sker initialt via privata hörselkliniker, öron-, näs- och halsläkare, audionomer samt i steg två även via apotek.

– Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder den nya behandlingsmetoden Antinitus på den australiensiska marknaden, Vår vision med samarbetet är att öka livskvaliteten för våra patienter, säger Carmen Grayson-Riley, Director/Business Development Manager samt grundare av Affordable Hearing & Tinnitus Relief som driver ett flertal hörselkliniker i södra Australien.

Sensori har under 10 år arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus uppgår till mer än 500 miljoner människor globalt.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf vd Sensori, +46 70 547 22 00 , tommy@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan som Sensori AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 


Prenumerera

Dokument & länkar