Sensoris globala lansering fortsätter: Distributionsavtal klart för tinnitusplåster i Hong Kong

Antinitus är en svensk innovation och världens första plåster för behandling av tinnitusbesvär. Plåstret är Sensoris första medicintekniska produkt. En global lansering av Antinitus pågår och vid sidan av Europa, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Egypten är Hong Kong en ny marknad.

– Marknaden i Hong Kong är ett bra exempel på hur vi lanserar Antinitus globalt. För att erhålla exklusiv distributionsrätt har avtal om minimivolymer om 69 500 förpackningar över fem år tecknats till ett värde av 15 000 000 SEK, säger Tommy Rönngren, grundare och tf vd Sensori. 

Distribution av Antinitus i Hong Kong sker initialt via Health Care & Co’s egen distributionskanal Medimart med 21 inrättningar (www.medimart.com.hk/), samt via apotekskedjor och sjukvårdsinrättningar. I steg två även adderas även privata hörselkliniker samt audionomer. 

Tinnitus är vanligt, ca 20% av den vuxna befolkningen lider av åkomman, vilket innebär att ungefär 1.400.000 personer i Honk-Kong med tinnitus nu kan få tillgång till Antinitus. 

- Tinnitus är ett vanligt problem i Hong Kong där en stor del av befolkningen drabbas av dessa besvär i olika grad. Antinitus tinnitusplåster är precis vad marknaden söker efter, detta på grund av att det till dagens datum inte funnits några bevisbaserade och universella behandlingar. Vi är en av de största distributörerna av medicinsk utrustning i Hong Kong och är nu glada att vi kan utvidga vår produktlinje genom att introducera Antinitus på vår lokala marknad, säger Jason Cheung, Sales Manager Health Care & Co. 

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt.

Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 16 maj 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar