Sensoris registrering av Antinitus i Australien är genomförd

Sensori AB har, som publicerats 21 december 2016, slutit avtal om distribution och försäljning med Affordable Hearing & Tinnitus Relief Ltd som är verksamt i Australien. Affordable Hearing & Tinnitus Relief har, hos den australiska hälsomyndigheten Department of Health (motsvarande Läkemedelsverket i Sverige), registrerat Sensoris produkt, Antinitus för försäljning i Australien och har nu lagt en första order med leverans under februari 2017.

Tinnitus är ett aktuellt och växande terapiområde i Australien. Affordable Hearing & Tinnitus Relief har ett starkt fokus på hörselproblematik i Australien och deras portfölj inkluderar ett flertal hörselprodukter.  Affordable Hearing & Tinnitus Relief Sensoris registrering av Antinitus i Australien är genomförd kommer frekvent bearbeta apotek och audionomer.

Affordable Hearing & Tinnitus Relief har utbildat sin personal och säljkår samt tagit fram presentationsmaterial för läkare, audionomer och apotek i linje med Sensoris strategi att distribuera Antinitus via lokala audionomer och apotek.

”Vi är mycket glada över att kunna utöka vår portfölj med Antinitus som vi upplever är en unik produkt inom tinnitusområdet” säger Carmen Grayson-Riley, Director/Business Development Manager.

”Vi på Sensori ser det som mycket positivt att vi nu har slutit avtal med Affordable Hearing & Tinnitus Relief Ltd och att Antinitus är registrerad och godkänd av den australiska myndigheten Department of Health, Therapeutic Goods Administration. Affordable Hearing & Tinnitus Relief har en specialiserad säljkår inom hörsel vilket ger en förhoppning om att det kommer att gå snabbt att få igång försäljningen i Australien. Min bedömning är att Antinitus passar väl för denna intressanta marknad och i Affordable Hearing & Tinnitus Relief produktsortiment”  säger Tommy Rönngren, VD hos Sensori AB. 

För ytterligare information   
Tommy Rönngren, VD på telefon 0705-472200 eller via epost
tommy@sensori.se
Torsten Engevik, CFO/IR på telefon 073-820 25 40 eller via epost torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan som Sensori AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 


Prenumerera

Dokument & länkar