Styrelsen och ledande befattningshavare för Sensori AB (publ) har köpt aktier i egna bolaget

Hela styrelsen samt vd och CFO har under veckan ökat sina innehav i bolaget privat eller via bolag.

Ordförande Tommy Rönngren har köpt 11 000 aktier och han äger därefter 1 097 465 aktier vilket motsvarar 10,71% av både kapital och röster.

Ledamoten Jim Blomqvist har köpt 3 000 aktier.

Ledamoten Cédric Ménard har köpt 4 000 aktier.

Ledamoten Robert Tranquilli har köpt 3 000 aktier och äger därefter 114 712 aktier.

Ledamoten Charles Randquist har köpt 2 000 aktier och äger därefter 107 000 aktier.

Vd Torbjörn Kemper har köpt 7 172 aktier.

CFO Torsten Engevik har köpt 1 500 aktier och äger därefter 14 000 aktier.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, VD, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 12.00 fredagen den 10 november 2017. Transaktioner gjorda av personer i ledande ställning i Sensori AB (publ) lämnas av dem genom Finansinspektionens transaktionsregister. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar