Ytterligare en registrering av Antinitus® genomförd - nu i Kanada

Sensori AB har framgångsrikt registrerat sin produkt Antinitus® hos Health Canada, Kanadas motsvarighet till Läkemedelsverket i Sverige. Förhandlingar om distribution pågår och försäljningen beräknas starta under Q2 2017.

Tinnitus är ett aktuellt och växande terapiområde i Kanada, och i linje med Sensoris uttalade globala strategi avser vi nu lansera Antinitus® för distribution även på den kanadensiska marknaden. Enligt American Tinnitus Association finns det ca 4.3 miljoner personer med tinnitus i Kanada, vilket innebär att potentialen för Antinitus är mycket stor.

Förhandlingar om distributionen av Antinitus® i Kanada pågår med fokus i tre olika kanaler, via lokala specialister såsom läkare, audionomer/audiologer som är i direktkontakt med patienterna, via apoteken som når patienterna över disk samt via online direkt till patienterna.

Vi är mycket glada att ha fått Antinitus® registrerat och godkänd även av den kanadensiska myndigheten Health Canada. Vi har en stark förhoppning om att snabbt få igång försäljningen i Kanada. De kanadensiska apotekskedjorna har redan visat ett stort intresse för vår tinnitus-produkt, säger Tommy Rönngren, VD hos Sensori AB.

Sensori har under 10 år arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.


För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf. vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 februari 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 


Prenumerera

Dokument & länkar