Ytterligare ett patent godkänt för Antinitus - nu i Israel

Sensori ABs dotterbolag Antinitus AB har den 31 januari 2017 fått ett godkännande av det israeliska Patentverket gällande sin tinnitusprodukt Antinitus®. Förhandlingar om distribution pågår.

Det Israeliska patentverket har godkänt ett patent ” DEVICE FOR TREATING TINNITUS AND USE THEREOF”

Det nya svenska plåstret mot tinnitus, Antinitus®, är för närvarande varumärkesskyddat och registrerat i 34 länder i fyra världsdelar. Patent för bolagets teknologi har tidigare beviljats i Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika. En europeisk patentansökan samt ansökningar i USA, Kina, Japan, Indien, Sydkorea och Ryssland är under behandling och avancerar. Utöver detta arbetar bolaget i skrivande stund med ansökningar i ytterligare jurisdiktioner runt om i världen.

– Vi är mycket glada över att Israels patentverk nu har utfärdat det israeliska patent som ger bolaget ytterligare ett internationellt skydd av Antinitus. Beviljandet av detta skydd i Israel stärker vår existerande patentportfölj och ger ytterligare täckning i en stor potentiell marknad för Antinitus, säger Tommy Rönngren, vd Sensori.

Vad innebär detta nya patent?

- Dels är det ytterligare en validering av vår teknologi men rent praktiskt innebär det ett ökat skyddsvärde internationellt. Antinitus teknologi är kärnan i vår utveckling, berättar Tommy vidare.

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com


För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf. vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 mars 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se


Taggar:

Prenumerera