Delårsrapport för Sensys Traffic AB (publ

Jan – juni 2007

● Periodens nettoomsättning uppgick
till 40,0 mkr (109,3).

● Resultatet före avskrivningar blev
-0,6 Mkr (55,1).

● Resultatet efter skatt blev – 1,4 mkr
(38,2).

● Resultatet per aktie uppgick till
-1 öre (18).

● Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie uppgick till
-0,3 öre (10)

För ytterligare information vänligen kontakta: Helena Claesson, tf VD +46 70 6760750

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar