Delårsrapport för Sensys Traffic AB (publ)

Jan – sept 2007

● Periodens nettoomsättning uppgick till 61,7 mkr (171,6).
● Resultatet före avskrivningar blev 6,6 Mkr (85,4).
● Resultatet efter skatt blev 3,3 mkr (59,5).
● Resultatet per aktie uppgick till 2 öre (28).
● Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten uppgick till 3 öre (40)Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar