EP Access - Sensys Gatso Group - Caset intakt trots krävande värdering

Med en omsättning på 100 SEKm, överraskande svag bruttomarginal och en nettoförlust tyngd av engångsposter så blev rapporten för Sensys Gatsos första delvis gemensamma kvartal en besvikelse. Men med en orderingång hittills i H2 2015 som överstiger de föregående två årens omsättning i Sensys, inbrytningar på flera nya marknader där inte minst Japan erbjuder en särskild potential, ett starkt fokus från ledningen på att öka bolagets återkommande intäkter, och en stor potential i samordnings- och kostnadseffektiviseringar så ser vi att vår prognos på ett nettoresultat runt 100 SEKm de kommande åren rymmer potential på uppsidan. Trots att den något krävande värderingen på P/E 25x 2017 lämnar en hel del för bolaget att leva upp till så ser vi fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/?p=5890

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera