Ivo Mönnink förvärvar 1 247 615 aktier i Sensys Gatso Group

Ivo Mönnink, VD på Sensys Gatso Group AB har via närstående förvärvat 1 247 615 aktier i Sensys Gatso Group AB.

Ivo Mönnink har den 29 november via närstående förvärvat 1 247 615 aktier i Sensys Gatso Group. Aktierna köptes till ett totalt pris av 1 085 425 kronor.

"Jag började som VD på Sensys Gatso Group AB den 1 oktober. Jag kan nu bekräfta det jag förväntade mig att se i början av mitt uppdrag; Vi är verksamma på relevanta och snabbväxande marknader där vi har en stark närvaro, Sensys Gatso är ett starkt varumärkesnamn och vårt produktutbud anses tekniskt bäst i klassen," säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso. Han fortsätter "Jag har ett stort förtroende för att vi har ett utmärkt läge för att realisera den potentiella tillväxten framför oss och personligen är jag långsiktigt engagerad i att Sensys Gatso ska få detta att hända."

Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 1 december 2017, kl 16.00.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar