Penser Access: Sensys Gatso Group - Rätt riktning på vägen mot lönsamhet

Efter en alarmerande torka i orderflödet större delen av förra året kan vi nu skönja en viss tillströmning, där flera av ordrarna dock är kontraktsförlängningar och i viss mån förväntade. Omsättningen på SEKm 72 visar dock att bolaget samtidigt bygger en allt större bas av mer eller mindre återkommande service och underhållsaffärer, utöver tillväxten i operatörsverksamheten som nu får ett bra kliv framåt när kontraktet i Iowa återaktiveras. Momentum är dock inte tillräckligt för att bolaget ska hinna vända de ihållande förlusterna till vinst förrän 2019. Även om tillväxten kan ta fart snabbt så lämnar värderingen på EV/EBITDA på 20x 2019 en hel del för bolaget att bevisa och sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ratt-riktning-pa-vagen-mot-lonsamhet/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera