Penser Access: Sensys Gatso Group - Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt

Omsättningen på SEKm 83 kom in i linje med våra förväntningar, medan rörelseförlusten på SEK 4,7 blev något lägre än väntat. Även orderingången på SEKm 156 har vänt upp. Trots det ser det ändå ganska tunt ut i början av 2018 då största ordern gäller operatörsintäkter som fördelas över 10 år. Vi fortsätter därför räkna med en halvering av förlusten under 2018 och att Sensys visar vinst först 2019. Samtidigt gör potentialen för ett genombrott i Japan, en allmän återhämtning på Sensys marknad och stora slag i orderingången att vi ser en hög potential i aktien på längre sikt. Den ansträngda värderingen på EV/EBITDA 20x 2019 begränsar dock chanserna till en multipeldriven omvärdering, och vi ser därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2CAe36B

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera