Sensys erhåller order från två nya kunder till ett värde av 3 Mkr

SENSYS Traffic AB har erhållit ordrar till ett värde av 3 Mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning från två nya kunder i Mellanöstern.

Ordrarna, som delvis tas från befintligt lager, kommer att levereras under innevarande år.

”Vårt internationaliseringsarbete på trafiksäkerhetssidan fortsätter och det är glädjande att vi nu får möjlighet att bevisa oss hos två nya kunder i en region där vi i övrigt har ett starkt fotfäste”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2013, kl. 09:20.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 169 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar