Sensys får tilläggsorder på 3 miljoner kronor i Sverige

SENSYS Traffic AB (publ) fick idag en tilläggsorder på det svenska ATK-systemet till ett värde av ca 3 miljoner kronor.

Ordern omfattar reservdelar och uppgraderingar för det svenska ATK-systemet . för leverans under 2009.

Sensys fick enligt tidigare pressmeddelande en eftermarknadsorder från Sverige värd 10 miljoner. Denna har nu utökats och tillsammans med reservdelsordern uppgår eftermarknadsordrarna i Sverige till 13 miljoner kronor.

”Vår orderstock på eftermarknadsaffärer till Sverige och Dubai uppgår nu till över 20 miljoner kronor och detta är mångdubbelt mer än våra eftermarknadsaffärer under 2008.” säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.

Tilläggsordern genomförs i samarbete med Sensys svenska partner Unitraffic.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 169 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar