Sensys har fått in likviditet så att de skatter och avgifter som förfaller på fredag den 12 oktober kommer att kunna bet

SENSYS har fått in likviditet så att de skatter och avgifter som förfaller på fredag den 12 oktober kommer att kunna betalas · Likviditet har inkommit till SENSYS Traffic genom att den faktura som orsakade osäkerhet om likviditeten under föregående vecka nu betalts av kunden. · Under arbetet med att säkra likviditeten för betalning av de skatter och avgifter som förfaller på fredag har styrelsen identifierat ytterligare oklarheter med kundfakturor. Oklarheterna rör såväl tidpunkt för betalning som kundfordringarnas värde. · Styrelsen fortsätter arbetet med att säkra SENSYS långsiktiga kapitalförsörjning och överlevnad. Arbetet delas in i fyra avsnitt: 1. Säkring av värdet på och betalningen för utestående fordringar pågår. 2. En bedömning och, i möjligaste mån, verifiering av möjlig försäljningsvolym, för i första hand 2002, pågår. 3. En anpassning av organisation och kostnader till bedömda intäkter förbereds. 4. Förhandlingar om en försäljning av det amerikanska dotterbolaget TSS pågår. Styrelsen avser att så snart detta arbete är genomfört meddela marknaden utfallet av arbetet. Bedömningen idag är att arbetet kommer att ta ytterligare ca två veckor i anspråk. Jönköping den 10 oktober 2001 SENSYS Traffic AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar