Sensys produktion på högsta nivå någonsin

Produktionen av trafiksäkerhetssystem för SENSYS® Traffic AB (publ) har nu nått den högsta nivån någonsin och ligger över 100 enheter per vecka. Produktionen kommer att ligga på denna nivå under större delen av fjärde kvartalet för att försörja projekten i Dubai och Saudiarabien som beräknas vara färdiglevererade före årsskiftet 2008/09.

”Våra leverantörer har gjort ett mycket bra jobb att på kort tid öka upp produktionen till de nivåer vi ligger på idag. Vår leveranskapacitet är den högsta i branschen tack vare våra starka partners på leverantörssidan och det är en avgörande konkurrensfördel för Sensys på marknaden.” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB. ”En snabb utrullning är viktigt för att hastighets- och rödljusövervakningssystem skall vara effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt, och det är vad Sensys erbjuder sina kunder idag.” tillägger Johan Frilund.

Produktionen av Sensys trafiksäkerhetssystem sysselsätter idag närmare 90 personer hos leverantörerna i första ledet dvs Flextronics International AB i Karlskrona, Kitron Microelectronics AB i Jönköping, Ljungsarps Verkstads AB i Ljungsarp samt Mastec Components AB i Ulricehamn.

Sensys har tidigare i år fått ordrar från Saudiarabien, Dubai och Sverige, och är marknadsledande i Norden och Mellanöstern på avancerade system för hastighets- och trafikljusövervakning. Sensys deltar idag i ett stort antal upphandlingar världen över.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar