Sensys Traffic AB erhåller ytterligare order från UniTraffic AB

Sensys Traffic AB har, av sin svenska distributör UniTraffic AB, erhållit en kompletteringsbeställning av automatiska hastighetsövervakningssystem för Vägverket och Rikspolisstyrelsen (RPS). Ordervärdet uppgår till knappt 3 mkr och leverans kommer att ske under innevarande kvartal.

Sensys Traffic har levererat nästan 900 system för automatisk hastighetsövervakning till Vägverket och Rikspolisstyrelsen och Sensys förväntar sig ytterligare beställningar.

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar