Sensys Traffic AB får order från Kina

SENSYS Traffic AB har erhållit en order värd ca 1 miljon kronor för leverans till en kinesisk provins.

Ordern som omfattar mobila system för hastighetsövervakning, kommer från polismyndigheten i en provins i Kina via en ny partner till Sensys. Myndigheten ska testa systemen inför en större upphandling i denna provins.

”Kinamarknaden har långsiktigt en mycket stor potential och vi utvecklar därför vårt partnernätverk i Kina steg för steg. Att inleda en ny partnerrelation med en order är inte bara glädjande, utan också ett kvitto på förmågan att skapa affärer”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april, 2012, kl 14.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar