SENSYS TRAFFIC AB FÅR ORDER PÅ 4 MSEK TILL USA

Sensys Traffic har fått en order på utrustning för rödljusövervakning, kompletterat med videoövervakning, för leverans till Peek Traffic i USA, med ett ordervärde på 4 miljoner kronor.

Peek Traffic har målmedvetet fortsatt satsningen på Sensys produkter, och har under året byggt upp en organisation på 10 personer för att marknadsföra Sensys produkter i USA och Canada.

Marknaden i USA och Canada för hastighets- och rödljusövervakning växer kraftigt och vi förväntar oss ytterligare order under 2004..

Jönköping den 8 Juli 2004

Sensys Traffic AB (publ.)

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar