Sensys trafikövervakningssystem har godkänts enligt OIML R91

Som ett led i Sensys Traffic ABs marknadsexpansion i Europa har bolaget fått sitt radarbaserade trafikövervakningssystem certifierad enligt den internationella standarden OIML R91 av institutet METAS i Schweiz. Certifiering enligt OIML krävs i ett flertal länder utöver Schweiz, framförallt i Europa.

Sensys har hittills varit mest framgångsrik på nya marknader såsom Norden och Mellanöstern, men tar härmed ett avgörande steg mot ett intåg på de etablerade marknaderna i Europa. För att hastighets- och rödljusövervakningssystem skall vara effektiva verktyg för ökad trafiksäkerhet är det väsentligt att de har den höga legala säkerhet och noggrannhet som Sensys teknologi erbjuder.

”Vi har med OIML-godkännandet fått vår unika teknologi med målföljande radar godkänd för de mer traditionella marknaderna i Europa och kan nu delta i upphandlingar i ett flertal europeiska länder. För kunderna i Europa innebär det att Sensys teknologi med marknadens högsta legala säkerhet och kostnadseffektivitet blir tillgänglig även för dem. Det är viktigt, inte bara för oss, utan också för trafiksäkerhetsarbetet i Europa.” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Sensys har tidigare i år fått ordrar från Saudiarabien, Dubai och Sverige, och deltar i ytterligare ett antal stora upphandlingar.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensystraffic.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar