Svenskarna positiva till statlig övervakning

Trots uppmärksammade rapporter om massiv nätövervakning från statliga underrättelsetjänster så finns det fortfarande ett stort stöd bland den svenska befolkningen för statlig övervakning på internet. Endast 31 procent är av åsikten att statlig övervakning aldrig är acceptabelt. 

Under den senaste tiden har statlig nätövervakning blivit allt mer uppmärksammat. Snowdens avslöjanden om NSA:s massövervakning är ett exempel som har gett ljus åt frågor som rör integritet och statlig övervakning. Trots att allmänheten har blivit allt mer uppmärksammade på vad statlig övervakning innebär, fortsätter svenskarna att inte se övervakningen som ett problem.

– Det är förvånande att den mediestorm som ändå varit kring de här frågorna inte har gett större avtryck i opinionen. Något som kan bero på att svenskarna känner en stark tillit till staten och utgår från att övervakning sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Anders Söderström vd på Sentor.

64 procent av svenskarna positiva
Nästan 2 av 3 (64 procent) uppger att de är positiva eller positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter. 31 procent av de tillfrågade uppger att de inte tycker att övervakning från staten är acceptabelt under några förutsättningar.

– Svenskarna tycks vara positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter och det vore naturligtvis intressant att gräva i vilka omständigheter det handlar om. Förmodligen ser man det som ett nödvändigt ont för att förebygga brott. Men jag tror ändå att de flesta skulle ställa sig skeptiska till att bli övervakade utan att någon brottsmisstanke föreligger, fortsätter Anders. 

Kvinnor mer positiva till statlig övervakning
Bland kvinnorna finns ett större stöd för statlig övervakning. 68 procent av kvinnorna uppger att de är positiva eller positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter jämfört med 60 procent för männen.

Svenskars inställning till statlig övervakning baseras på en undersökning som undersökningsföretaget Ipsos har utfört, på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Sentor, Ca 1000 svenskar fått frågan om de tycker det är okej att staten övervakar vad du gör på internet.

- - -

Frågan som ställdes: Tycker du att det är okej att staten övervakar vad du gör på Internet?

Ja, det är okej: 11 procent

Ja, det är okej under vissa omständigheter: 53 procent

Nej, det är aldrig okej: 31 procent

Vet inte: 5 procent
 

- - -


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd 2015 av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Sentor. Antalet svarande är 1001 personer och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

Taggar:

Om oss

Sentor erbjuder innovativa managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och blockera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det är förvånande att den mediestorm som ändå varit kring de här frågorna inte har gett större avtryck i opinionen. Något som kan bero på att svenskarna känner en stark tillit till staten och utgår från att övervakning sker på ett ansvarsfullt sätt.
Anders Söderström, vd på Sentor
– Svenskarna tycks vara positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter och det vore naturligtvis intressant att gräva i vilka omständigheter det handlar om. Förmodligen ser man det som ett nödvändigt ont för att förebygga brott. Men jag tror ändå att de flesta skulle ställa sig skeptiska till att bli övervakade utan att någon brottsmisstanke föreligger.
Anders Söderström, vd på Sentor