Undersökning kartlägger svenskars syn på IT-säkerhet

IT-säkerhetsattacker* blir allt vanligare; mer än tre av tio svenskar har någon gång utsatts och närmare fem av tio känner en oro för att drabbas. Svenskar är mest rädda om sina kreditkortuppgifter, misstror e-handelsföretag och en stor del känner sig säkrare när de surfar på arbetet än i hemmet. Nu efterfrågas mer information kring IT-säkerhet och hur man kan skydda sig på webben. Det visar Sentors undersökning som har kartlagt svenskars syn på IT-säkerhet i hemmet och på arbetet, utförd av undersökningsföretaget Ipsos. 

De flesta av oss svenskar sitter framför en dator någon gång under dagen. Totalt spenderar vi nästan ett helt dygn (21,6 h) per vecka framför skärmen.** Många har stora delar av sitt liv på sin dator, med allt från kreditkortuppgifter, till lösenord och privata dokument och foton. Det samtidigt som både IT-säkerhetsattacker och dataintrång blir allt vanligare.

– Det vi märker från undersökningen är att det finns en vilja att surfa säkert, men att de flesta svenskar inte riktigt vet hur de ska gå till väga. Även fast det går trender inom IT-attacker, precis som i samhället i stort, så finns det grundläggande sätt att sydda sig som exempelvis genom att ha olika lösenord till olika tjänster och att inte lämna ut personlig information, säger
Anders Söderström, vd på Sentor.

Närmare en tredjedel av svenskarna har blivit avlurade privat information
På senare tid har en ny typ av IT-säkerhetsattacker, så kallad ”social engineering” blivit allt vanligare. Social engineering innebär att lura någon att dela ut information om dem själva eller deras arbetsplats som anses som känslig. Sentors undersökning visar att en fjärdedel av svenskarna är oroliga för att det ska drabba dem och 29 procent misstänker att de har varit med om just detta.

I Sverige har vi sett flera exempel på social engineering. Bland annat i form av bedrägerier där en person har utgett sig för att vara en högt uppsatt chef på företaget i syfte att lura en person på ekonomiavdelningen att föra över pengar från företaget till sitt eget konto. I de senaste fallen har det handlat om tiotals miljoner som företagen blivit bestulna på, förklarar Anders Söderström, vd på Sentor.

Sammanfattning av undersökning

Sentors IT-säkerhetsundersökning är uppdelad i två teman; svenskars syn på IT-säkerhet generellt och svenskars syn på IT-säkerhet på arbetet. Nedan är resultaten från respektive tema sammanfattade.

Svenskars syn på IT-säkerhet generellt:

 • En tredjedel (33 procent) av svenskarna har någon gång blivit utsatta för ett dataintrång eller en IT-säkerhetsattack.
 • 45 procent känner oro för att drabbas av ett dataintrång eller en IT-säkerhetsattack när de surfar.
 • Hela 53 procent önskar att de var bättre informerade om IT-säkerhet.
 • Närmare en fjärdedel av svenskarna (24 procent) har samma lösenord till sin mail som till andra tjänster. Jämfört med 73 procent som har olika lösenord till olika tjänster.
 • Vid ett eventuellt dataintrång på den privata datorn är man mest rädd för att bli av med bank- och kreditkortuppgifter. 13 procent är rädda för att förlora privata dokument som exempelvis dokument, foton och kontakter. 10 procent tycker att det värsta är att deras personliga integritet blivit kränkt.
 • Närmare hälften (47 procent) känner sig inte trygga med att e-handelsföretag lagrar deras personliga uppgifter och kreditkortuppgifter.

Svenskars syn på IT-säkerhet på arbetet:

 • 40 procent litar delvis och 46 procent litar helt på IT-säkerheten på deras arbetsplats.
 • 15 procent av svenskarna har råkat ut för eller varit med om ett dataintrång på arbetsplatsen. Av dessa löste en tredjedel det på egen hand och endast 58 procent anmälde intrånget till företagets IT-avdelning.
 • Vid ett eventuellt intrång är närmare hälften av svenskarna, 46 procent, mest rädda för att det ska skada arbetsplatsen – jämfört med 21 procent som svarar att de är mer rädda för att attacken ska skada deras kunder och 18 procent som oroar sig för att de ska skada dem personligen.
 • Mer än hälften (51 procent) har ett svagt lösenord (bestående av ord från en ordlista/namn kombinerat med siffror). Närmare en tredjedel av svenskarna har ett lösenord på deras arbetsdator som betraktas som starkt (dvs, tecken i följd som inte är ett ord).
 • Närmare en tredjedel (31 procent) delar arbetsdator med en kollega och hela en fjärdedel använder arbetsdatorn privat


En IT-säkerhetsattack i detta sammanhang kan exempelvis vara infektioner via trojaner och ransomware, men det kan också vara riktade attacker i syfte att komma över sociala medie-konton och kreditkortuppgifter.  

** http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/

- - -

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd under 2015 av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Sentor. Antalet svarande är 1001 personer och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Söderström, VD Sentor
E-post: anders.soderstrom@sentormss.com 
Telefon: 070-757 30 55

Om Sentor: 
Sentor startades 1998 och har sedan dess erbjudit företag tjänster inom IT-säkerhet. Sentor kombinerar expertkunskap och engagemang med egenutvecklade IT-säkerhetslösningar. I kundlistan finns några av världens ledande företag inom en mängd olika branscher. Sentors huvudkontor ligger i Stockholm och ytterligare ett kontor finns i Malmö. Läs mer om Sentor här!

Taggar:

Om oss

Sentor erbjuder innovativa managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och blockera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

– Det vi märker från undersökningen är att det finns en vilja att surfa säkert, men att de flesta svenskar inte riktigt vet hur de ska gå till väga. Även fast det går trender inom IT-attacker, precis som i samhället i stort, så finns det grundläggande sätt att sydda sig som exempelvis genom att ha olika lösenord till olika tjänster och att inte lämna ut personlig information.
Anders Söderström, vd på Sentor
– I Sverige har vi sett flera exempel på social engineering. Bland annat i form av bedrägerier där en person har utgett sig för att vara en högt uppsatt chef på företaget i syfte att lura en person på ekonomiavdelningen att föra över pengar från företaget till sitt eget konto. I de senaste fallen har det handlat om tiotals miljoner som företagen blivit bestulna på.
Anders Söderström, vd på Sentor