SenzaGen tvåa i SKAPA Innovations riksfinal.

SenzaGen gick till riksfinal med affärsidén och metoden GARD - att utföra djurfria allergitester och tilldelades för det ett andra pris och 50.000SEK.

Den patenterade metoden är baserad på en mänsklig cellinje och mäter reaktionerna i 200 gener vid exponering för ett potentiellt allergent ämne. Testet ersätter djurförsök vid allergitestning och skulle kunna rädda tusentals djurliv.

Deltagarna i riksfinalen är samtliga vinnare i tidigare länsfinaler av SKAPA på regional nivå där en lokal prisutdelning har hållits. Priset delas ut av stiftelsen SKAPA i samarbete med ALMI Företagspartner. Det är de regionala ALMI-bolagen i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen som har utsett länsfinalisterna till priset.

- SenzaGen har paketerat avancerad forskning på ett tydligt, kommersiellt sätt och har på kort tid visat att man på ett signifikant sätt kan minimera andelen djurförsök väsentligt, och dessutom leverera ytterligare mervärden till olika kundgrupper, Johan Olsen på ALMI Innovations uttalande efter regionfinalen.

- Stödet från ALMI och tilldelning av SKAPA Innovationspris har ännu en gång visat oss att vi är på rätt väg och jag är mycket stolt över detta, säger Anki Malmborg Hager, som nu kommer att förstärka säljavdelningen och expandera bolaget in på nya marknader och nya kundsegment.


För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

amh@senzagen.com

+46 768 284822

Taggar:

Om oss

Om SenzaGen SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com. Om GARD Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Prenumerera

Media

Media