Dela

Länkar

Citat

VD Lena Söderström
Anestesidiskussioner idag handlar om att ha patienten i fokus. Möjligheten att digitalt presentera data och analysera trender är nyckelfunktioner
Vi fortsätter vår expansion i Europa och tillsammans med våra distributörer lägger vi grunden för tillväxt inom neuromuskulär övervakning
Lena Söderström, CEO
Att bli utsedd till årets Biotech Builder är hedrande och en utmärkelse som givetvis berör alla som under flera år arbetat strategiskt med att ta Senzime från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med i dagsläget närvaro på cirka 15 marknader. Vi flyttar kontinuerligt fram vår position genom att knyta fler distributörsavtal på ytterligare marknader
Lena Söderström, VD
När jag summerar andra kvartalet 2018 är det glädjande att konstatera att försäljningen av vårt TetraGraph-system tar fart. Vi är fortfarande i den inledande kommersialiseringsfasen men givet det stora intresset för våra produkter bedömer vi att vi kommer att öka försäljningen väsentligt framöver. Det är också glädjande att vi fortsätter knyta till oss partners och distributörer på nya marknader. Det innebär att vi med tidigare distributions- och licensavtal nu har påbörjat kommersialisering på 15 marknader utanför Sverige.
VD Lena Söderström
”Inledningen av 2018 har präglats av fortsatt högt tempo, både vad gäller försäljning och distributionsavtal på nya marknader. Produktionssättningen av TetraGraph-systemet är klar och försäljningen har startat. Intresset för våra produkter är stort och vi har redan levererat ett trettiotal system. Under kvartalet har vi tecknat distributionsavtal med nya partners i Spanien, Portugal, Sydkorea samt efter rapportperiodens slut även i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien. Sammantaget med tidigare distributionsavtal samt licensavtalet med Fukuda Denshi i Japan har vi nu avtal på 13 marknader utanför Sverige. Vi bedömer att distributionsavtal för ytterligare marknader kommer tecknas under innevarande år. ”
Lena Söderström VD Senzime.
Vi fortsätter att etablera distributionsnät i Europa. Med Innomed, Intramed och AMI har vi tecknat avtal med erfarna organisationer som via sina stora nätverk kommer att vara bra partners när vi marknadsför TetraGraph på deras respektive marknader.
VD Lena Söderström
Vi har mött ett stort intresse från sydkoreanska kliniker och är glada att vi kan inleda registreringsprocessen tillsammans med Unimedics för att påbörja försäljning i Sydkorea under nästa år. Unimedics har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att göra TetraGraph till marknadsledare i Sydkorea
VD Lena Söderström
EIKOS Care Medical och Geranswers Medical Solutions är perfekta partners med kompletterande produktportföljer och omfattande kontakter inom anestesiområdet på respektive marknad. Distributörerna har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att TetraGraph ska bli ledande inom dessa länder
VD Lena Söderström
Detta är en milstolpe för Senzime, eftersom patientinformation från TetraGraph kan visas på alla Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen. Vår data behandlas inte annorlunda än andra data i systemet, vilket gör det möjligt för användaren att integrera den i sitt patientdatahanteringssystem
Lena Söderström, VD
Kontinuerlig provtagning hos patienter som genomgår operation kan ge möjlighet att upptäcka tidiga komplikationer. Den kliniska marknaden söker produkter som möjliggör kontinuerlig provtagning och övervakning av vävnadsämnen för att upptäcka komplikationer efter operation. CE-märkningen av OnZurf Probe är ännu en viktig milstolpe för Senzime och vi kommer nu att inleda lanseringen i Europa
VD Lena Söderström
CE-godkännandet är en stor milstolpe för Senzime. Vi kommer nu omgående att påbörja leveranser av TetraGraph systemet till marknaden via våra distributörer, initialt i Europa följt av USA och resten av världen. TetraGraph skapar bättre förutsättningar att övervaka effekterna av narkos och säkerställa att patienten kan andas spontant vid uppvaknande vilket förebygger komplikationer och därmed minskar sjukvårdskostnader
VD Lena Söderström
Denna jämförelse med den tidigare marknadsledaren TOF-Watch validerar TetraGraph och kommer att ge anestesiologer en exakt och lättanvänd utrustning som kan förhindra komplikationer, undvika onödigt patientlidande och spara kostnader
VD Lena Söderström
Vi är i slutskedet avseende CE-märkning för TetraGraph och OnZurf Probe. Det här innebär att vi står inför en oerhört spännande tid med en bred marknadslansering av våra produkter där vi redan har märkt av en stor efterfrågan
VD Lena Söderström
Leuag är en perfekt partner av flera anledningar. De har en kompletterande produktportfölj, nätverk och den erfarenhet som krävs för att TetraGraph ska bli marknadsledare i Schweiz. CE-märkningen av produkten är i slutfasen och försäljning kommer att påbörjas direkt efter detta
VD Lena Söderström
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Youtube