Bättre patientövervakning belönas – Senzimes dotterbolag MD Biomedical Årets avknoppningsföretag på Umeågalan

Uppsala, 5 november 2015. Senzimes (publ) dotterbolag MD Biomedical AB blev Årets avknoppningsföretag på Umeågalan. För att vinna priset krävs att företaget har sin grund i forskning/utbildning vid Umeå universitet, SLU eller industriforskningsinstitut i Umeå. Bolaget ska vara under stark tillväxt och ha en tydlig affärsidé. Umeågalan är ett evenemang som varje år lockar över åttahundra deltagare från hela regionen.

MD Biomedical AB har sitt ursprung från Umeå Universitet där Pernilla Abrahamsson under sin forskarutbildning upptäckte att det är möjligt att mäta metabola förändringar från ytan av ett organ istället för att behöva sticka i organet. MD Biomedical AB har utvecklat och patenterat OnZurf Probe som är anpassad för mätningar på ytan av olika organ. Upptäckten innebär minskad risk för komplikationer och därmed utökat användningsområde för mikrodialystekniken.

Idén uppstod av en slump då Pernilla Abrahamsson placerat en konventionell probe inne i hjärtmuskeln. Av misstag halkade proben ur hjärtat och hamnade på ytan utan skillnad i mätvärden och så föddes idén om att utveckla en ”snällare” probe som kunde placeras på ytan istället för att stickas in i organet.

”Onzurf Probe kan förbättra livskvalitén för svårt sjuka patienter samtidigt som den genom att minska antalet långa sjukhusvistelser blir en kostnadseffektiv lösning för landstingen. Att få ta emot priset som Årets avknoppningsföretag är en stor ära och ett erkännande inför den utmanande och spännande kommersialiseringsfasen”, säger Pernilla Abrahamsson, affärs- och produktutvecklingschef Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Pernilla Abrahamsson, affärs och produktutvecklingschef Senzime AB
Tel: +46 70-37 37 472, e-post: pernilla.abrahamsson@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Om OnZurf

OnZurf, en ny generation av mikrodialysprobe (kateter) som ger möjlighet till organspecifik monitorering efter operationer av exempelvis tarm, lever och hjärta. Mikrodialys är en teknik som ursprungligen utvecklades vid Karolinska Institutet på 1970-talet och är idag validerad i över 15 000 vetenskapliga studier.

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Prenumerera

Dokument & länkar