Marknadsmeddelande 45/17 - Information om företrädesemission Senzime

Sista dag för handel i bolagets aktie, SEZI, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 5,40 sek per aktie. (1:8 á 5,40 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 mars 2017 till och med den 24 mars 2017. Teckningstiden är den 14 mars 2017 till och med den 28 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: SEZI TR
ISIN-kod:
SE0009696438
Oderboks ID:134334
Första handelsdag: 14 mars 2017
Sista handelsdag: 24 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SEZI BTA
ISIN-kod:
SE0009696446
Orderboks-ID:134351
Handelsperiod:
Den 14 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 mars 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com