Marknadsmeddelande 92/17 – Senzime AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 10 april 2017

Senzime AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 10 april 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 11 april 2017. 

Information om aktien:
Kortnamn: SEZI
ISIN-kod: SE0002478776
Orderboks ID: 56147
Sista handelsdag på AktieTorget: 10 april 2017

Organisationsnummer: 556565-5734

Information om BTA (betald tecknad aktie):
Kortnamn: SEZI BTA
ISIN-kod: SE0009696446
Orderboks ID: 134351
Sista handelsdag på AktieTorget: 10 april 2017

Organisationsnummer: 556565-5734

Stockholm den 7 april 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Prenumerera