Redeye - Senzime: Med blicken mot framtiden

Bolaget gör ett strategiskifte och går nu mot mer fokuserad utveckling av instrument för patientnära diagnostik. Målmarknaderna (patientdiagnostik och organspecifik monitorering) är väldigt stora, dock kvarstår mycket arbete innan man når dit. Potentialen för de två instrumenten förefaller dock som väldigt stor. Senzime har kommunicerat att man ska initiera kliniska studier med Onzurf Probe. Förhoppningen är att instrumentet erhåller CE-märkning och kan lanseras mot en mindre nischmarknad år 2016. Samtidigt stärker Senzime sitt forskningsteam med en ny CTO med lång erfarenhet från branschen.Med skifte i fokus från säljande produkt antar vi att det stora kommersiella lyftet dröjer. Vi justerar således ner våra finansiella prognoser och även vårt motiverade värde. Kassaposition på 17 MSEK ser dock intressant ut och förhoppningen är att bolaget förvärvar en produkt i eller nära marknad. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/rAj7pu

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Prenumerera