Om oss

Om Sergel Kredittjänster Sergel Kredittjänster är en ta-betalt leverantör som erbjuder tjänster inom kredit, billing, reskontraservice, inkasso och efterbevakning till transaktionsintensiva bolag med höga krav på kvalitet och kundservice. Vi erbjuder även konsultation och utbildning inom dessa områden. Huvudmarknaden är Norden och Baltikum. Sergel har ca 240 anställda och en omsättning 2005 på 347Mkr. Sergel grundades 1988 och ingår i TeliaSonera koncernen.www.sergel.com