Analysguiden: Bättre resultat men högre skatt

Serneke-koncernens rörelseresultat om 52 miljoner kronor var bättre än våra prognoser. I resultatet ingick vissa extraordinära poster, men viktigast var att Serneke Bygg nådde en EBIT om 35 miljoner kronor jämfört med vår bedömning på 25 miljoner kronor.

Serneke omsättning var något högre än vi förväntat oss för första kvartalet 2018. Den positiva avvikelsen var hänförlig till division Anläggning som omsatte 179 miljoner kronor jämfört med vårt estimat om 140 miljoner kronor under kvartal 1/2018.

Orderingången blev 1128 miljoner kronor också det litet bättre än vad vi hade prognosticerat. Orderstocken på cirka 7,7 miljarder kronor per 31 mars överstiger fortfarande årsfaktureringstakten.  

Negativt var att bolagets skattebelastning ökade till 22 procent under Q1 2018, mot vår tidigare schablon om 15 procent. Kvartal då bolaget gör fastighetstransaktioner lär dock skattesatsen fortfarande bli lägre.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera