Analysguiden: Tillväxtbolag med stark orderbok

Vi inleder bevakning av Entreprenad- och Fastighetsutvecklingsbolaget Serneke med denna rapport med vår prognos inför bolagets kv1-rapport 2017 som publiceras den 3 maj. Detta blir bolagets andra publika delårsrapport sedan aktien introducerades på Stockholmsbörsens Midcap-lista den 24 november 2016.

Koncernens utmaning inför 2017 är att fortsätta höja rörelsemarginalen inom byggrörelsen (2,7 procent helår 2016) samt kanske framförallt att förvandla röda siffror till svarta i anläggningsdivisionen i år. Ett riktmärke bör vara omkring 3 procent rörelsemarginal för båda, där Sernekes egen ambition är att nå 5 procent rörelsemarginal på sikt (vilket är högt jämfört med bygg-sektorn historisk sett). På toppen tillkommer reavinster från fastighetsprojekten. 

Den väsentligt större byggsidan (79 procent av koncernens omsättning 2016) är redan lönsam med god kostnadskontroll och med en stark förankring i Sveriges tre storstadsregioner och framförallt i Västra Götalands-regionen där ett flertal lokalkontor finns förutom Göteborg.

Affärsområde Projektutveckling (fastigheter) har stått för strax över 90 procent av rörelseresultatet de två senaste åren (2015 och 2016). Denna sektor som fortfarande går starkt har värderats ned av Stockholmsbörsen på senare tid. 

Serneke kan och kommer i första hand att jämföras med de fortfarande större byggkonkurrenterna NCC och Peab samt i viss mån även Skanska (även om de är väsentligt mer internationella). Med tanke på Sernekes struktur med en betydande projektutveckling av fastigheter är även bolag inom detta segment som Magnolia och Oscar Properties intressanta både som ledning för sentimentet i sektorn, men även i några fall i egenskap av kunder åt Sernekes entreprenadrörelse.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera