Eq Research: Detaljplan Karlastaden smäller högt

Serneke lämnar sin tredje publika delårsrapport på tisdag 18 juli. Efter att detaljplanen för Karlstaden (Lindholmen) i Göteborg antogs den 16 juni finns sysselsättning för koncernen i flera år framåt. Vår bedömning är att Serneke gradvis bör kunna tillgodogöra sig ytterligare värdestegring och redovisade resultat (vid försäljning av byggrätter värderade till cirka 1,5 miljarder kronor före detaljplanebeskedet). 

Resultatet för det andra kvartalet 2017 som nu skall redovisas blir en viktig avstämning för hur lönsamheten inom Sernekes byggrörelse har utvecklats. Serneke Bygg går redan bra, medan Anläggningsdivisionen ännu inte har passerat break-even-nivån (även om en förbättring noterades under första kvartalet). 

Jämförelsen med andra kvartalet 2016 blir utmanande, eftersom detta var ett mycket starkt kvartal för koncernen med en orderingång på strax över 1,7 miljarder kronor samt ett resultat efter finansnetto på 313 miljoner kronor. Huvuddelen av denna vinst var dock hänförbar till reavinster och uppskrivning av värdet på projekt Karlastaden i Göteborg i samband med försäljning av 50 procent av det nya gemensamma samriskbolaget till NREP. 

Vi tror att Serneke kommer att rapportera en orderingång på cirka 1,6 miljarder kronor under kvartal 2 2017. Koncernen har offentliggjort sex större nya affärer och/eller uppdrag under kvartal 2 på totalt cirka 1,1 miljarder kronor, där en ny skola i Trollhättan är den största.

Läs hela analysen från Eq Research här.

Detta är ett pressmeddelande från Eq Research.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera