SEFA anlägger åt Lerums kommun

SEFA Anläggning har fått i uppdrag av Lerums kommun att bygga ut vattenledningar i Öxerydsområdet i Lerum. Ett prestigeprojekt som planeras stå färdigt sommaren 2014.

I Öxerydsområdet ca 6 km sydost om Lerums centrum planerar Lerums kommun en utbyggnad av vatten och spillvattenledningar. Kontraktet gick till SEFA Anläggning och omfattar utbyggnad av ca 2 500 meter vatten och spillvattenledningar i befintliga gator, varav större delen av sträckan utgörs av bergschakt.
I projektet ingår även 7 pumpstationer och servisavsättningar till befintliga fastigheter samt upprustning av befintliga gator.

Uppdraget är en generalentreprenad med ett mängdkontrakt på ca 19 miljoner kronor.

Projektstart under mars månad 2013 och skall vara färdigställt i augusti 2014

SEFA:s platsorganisation.
Platschef: Johan Gustavsson
Arbetsledare: Christer Sundström

       
För mer information kontakta:
Claes Berntson
Projektledare SEFA Anläggning
Mobil: 0769- 41 97 01
Claes.Berndtson@sefa.se

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar