Serneke inför nytt aktiesparprogram för anställda

Serneke inför ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för samtliga heltidsanställda i Serneke-koncernen. Det beslutades på bolagets årsstämma den 3 maj 2018.

Syftet med programmet är att öka möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal. Serneke står inför fortsatt stark expansion som kräver omfattande rekryteringar runt om i Sverige de kommande åren och möjligheten att erbjuda ett personligt ägarengagemang ses som väsentligt för att stärka Sernekes personalerbjudande.

– Våra medarbetare och vår unika företagskultur är nyckeln till vår framgång. Engagemang och delaktighet har alltid präglat Serneke och för att stärka detta och skapa förutsättningar för fortsatt framgång lanserar vi ett nytt delägarprogram, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group AB.

Programmet är långsiktigt och föreslås bestå av årligen återkommande delprogram, inledningsvis 2018–2020, med en löptid på tre år vardera.

Medarbetare ges möjlighet att investera i aktier i Serneke och de anställda som behållit aktierna samt varit anställda under hela löptiden erbjuds vederlagsfritt en aktie för varje två egna aktier. Går det bra för Serneke kan medarbetaren erbjudas ytterligare en aktie för varje två egna aktier och således fördubbla antalet aktier.

– Det här är ett sätt att visa hur viktiga medarbetarna är. Att som anställd kunna ta del av företagets framgång ser vi som en självklarhet i vår ambition att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi är övertygade om att programmet kommer att gynna Sernekes utveckling och därmed vara till fördel för såväl anställda som bolagets aktieägare, säger Ola Serneke.

Mer information om aktiesparprogrammet finns tillgängligt på Sernekes hemsida www.serneke.se/karriar.

Årsstämman i Serneke Group AB hölls torsdagen den 3 maj 2018.


För mer information, kontakta:

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Taggar:

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar