Serneke offentliggör emission av seniora icke-säkerställda obligationer samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Obligationsemissionen blev övertecknad efter att ha väckt ett stort intresse hos ett antal framstående institutionella investerare och kreditfonder huvudsakligen från Norden. Serneke kommer att använda nettolikviden till att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under sitt befintliga obligationslån om 300 miljoner kronor som förfaller 2019 (ISIN: SE0008992184) samt i den löpande verksamheten.

Det nya obligationslånet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 5,25 procent och förfaller i juni 2021. Serneke avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 18 maj 2018 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån. Beslutet att genomföra den nya obligationsemissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret förklaras uppfyllt och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Carnegie och DNB var Joint Bookrunners i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.


För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se

Johan Live, Pressansvarig Serneke Group
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 16:15 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6 miljarder kronor och över 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Dokument & länkar