Miljonorder på systemlösning

Serstech har erhållit en order från en kund inom kemiskt försvar (CBRNE) avseende ett system för identifiering av okända ämnen. Systemet omfattar såväl Serstechs molntjänst för effektiv hantering av instrument och delning av information som ett antal handhållna instrument. Bolaget har även erhållit ytterligare en order på instrument inom försvarssektorn. Det sammanlagda ordervärdet är på ca 1 miljon kronor.

Kunder som ser hela bilden är effektivare
Serstech har återigen levererat lösningar för kemisk identifiering inom säkerhetsområdet. I båda dessa fall handlar det om såväl okända som farliga ämnen där en snabb identifiering i fält kan vara livsavgörande. Att göra denna identifiering i fält är dock inte det enda som är viktigt, utan det handlar om vad man kan göra med resultatet så att användarna kan se hela bilden och arbeta effektivt.

Traditionellt sett har kemisk identifiering handlat om att köpa in avancerade instrument som mäter bra. Detta är fortfarande en nödvändig del i en lösning, men alltmer har kunder börjat se de fördelar som en systemlösning innebär. Med ”smarta” instrument uppkopplade till en central mjukvara kan mätningar enkelt samlas in för analys samt delas med andra. Detta kan även automatiseras så att arbetet sker effektivt och snabbt. Man kan uppdatera alla sina instrument på en gång när nya hotfulla ämnen dyker upp och man kan även uppdatera funktionerna i instrumenten. Detta är funktioner som vi känner igen från våra smarta mobiler och Serstech tar nu position för att leda denna utveckling inom handhållna instrument.

”Att köpa traditionella instrument är som att köpa en smart mobil utan appar – som en iPhone utan AppStore. Gör man det missar man många verkligt nyttiga funktioner, inte minst förmågan att samarbeta effektivt och snabbt. Vi vet att vi har ett försprång i vår kombination av ett mycket säkert IT-system och ett litet och träffsäkert instrument. Dagens affär visar att både vår affärsmodell och vårt system fått acceptans hos en mycket krävande kund och vi är övertygade att detta är framtiden för kemisk identifiering”, säger Peter Höjerback, VD, Serstech AB.

Kundernas identiteter kan inte delges pga sekretess. Leverans och fakturering har redan skett.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Höjerback, VD, Serstech AB, tel: +46 709 759 000, ph@serstech.com
Mikael Wanland, Försäljningschef, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.

Om oss

Serstechs affärsidé är hjälpa kunder inom säkerhet och industri att fatta rätt beslut på platsen med hjälp av små, lättanvända och kostnadseffektiva instrument för kemisk identifiering.

Prenumerera

Dokument & länkar