Om oss

Swepump bildades redan 1958 och dess målsättning är att främja gemensamma intressen, både nationellt och internationellt, på det tekniska, ekonomiska och juridiska området. Swepump skall också vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen och vid behov lämna varandra råd och assistans. Swepump skall också företräda branschens samlade intressen gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer, samt vidta åtgärder när så bedöms nödvändigt. SERVICESEKTIONENS huvudmål är att främja samarbete och stödja medlemmarna i deras verksamhet. Inte minst genom att verka för att skapa ett branschgemensamt regelverk när det gäller säkerhetsfrågor, leveransvillkor och kvalitetsnormer. Sektionen verkar också för gemensam utbildning och för att på så sätt skapa en bred och rikstäckande kunskapsnivå. SERVICESEKTIONEN verkar för ett bättre samarbete mellan fabrikanter och serviceverkstäder, inte minst på den tekniska sidan där många gemensamma frågor finns. SERVICESEKTIONEN är den naturliga kontaktpunkten för medlemmarna och verkar därmed för en positiv utveckling av hela branschen.