Börje Bengtsson ny VD i Setra

Styrelsen för Setra, Sveriges största träindustriföretag, har idag utsett Börje Bengtsson till ny VD och koncernchef. Han tillträder sin nya befattning den 12 juni.

Börje Bengtsson, 61 år, är ledamot i Setras styrelse sedan april 2009. Han har en lång och bred erfarenhet av förändringsprocesser inom olika branscher. Börje Bengtsson har under de senaste 20 åren arbetat som VD eller vice VD i både börsbolag och bolag ägda av riskkapitalbolag. Hans senaste uppdrag var som vice VD på Mekonomen, dessförinnan var han affärsområdesansvarig inom investmentbolaget Bure. – Börje Bengtsson har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av att med framgång leda företag med strukturproblem och behov av turn around, säger Håkan Ahlqvist, styrelseordförande i Setra. I det läge som Setra befinner sig nu är dessa ledaregenskaper viktigare än en lång erfarenhet av sågverksindustri. – Mitt uppdrag från styrelsen och huvudägarna Sveaskog, Mellanskog och LRF är att säkra en långsiktigt lönsam affär som gör att Setra klarar nästa lågkonjunktur utan ekonomiska tillskott från ägarna, säger Börje Bengtsson. – Under min korta tid i Setras styrelse har jag redan hunnit bli imponerad över den höga branschkunskap som finns i bolaget. Jag är övertygad om att jag tillsammans med Setras medarbetare kommer att kunna fortsätta arbetet med att utveckla Sveriges största träindustriföretag, säger Börje Bengtsson.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar