Hannele Arvonen ny VD och koncernchef i Setra

Till ny VD och koncernchef i Setra har styrelsen utsett Hannele Arvonen, idag chef på Iggesunds Bruk.

Med Hannele Arvonen kompletteras Setras ledningsstruktur med en omvittnat drivande och affärsorienterad ledare. Hennes erfarenhet av förändringsarbete utgör en styrka i det pågående arbetet med att uthålligt stärka Setras lönsamhet, säger Michael Bertorp, styrelseordförande i Setra.

Medveten om den utmaning men också de möjligheter som sågverksindustrin står inför, ser jag fram emot att ytterligare tydliggöra och lyfta fram Setra som ett konkurrenskraftigt och ledande trävaruföretag, säger Hannele Arvonen, tillträdande VD och koncernchef i Setra.

Hannele Arvonen, 47 år, kommer närmast från Holmenkoncernen, där hon sedan 2007 innehaft en rad ledande positioner, bl.a. som platschef för Iggesunds bruk och Hallsta pappersbruk. Hannele Arvonen har även varit ansvarig för säljsupport och senare som produktions- och platschef inom M-real AB samt arbetat som marknadschef inom Metso Paper AB. Dessförinnan verkade hon som säljare av sågade trävaror i Europa och av pappersprodukter i Ryssland.

Hannele Arvonen tillträder sin nya befattning under hösten 2013. Tillförordnad VD är sedan tidigare bolagets CFO, Stefan Lundin.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Michael Bertorp, styrelseordförande

Mobil: 070-590 51 22

Hannele Arvonen, tillträdande vd och koncernchef

Mobil: 070-618 1917

BILD på Hannele Arvonen finns även att hämta på Setras hemsida: www.setragroup.com/nyvd

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.