Harald Nylinder ny platschef på Setra Skinnskatteberg

Harald Nylinder har utsetts till ny platschef på Setras sågverk i Skinnskatteberg.

Harald Nylinder har utsetts till ny platschef på Setra Skinnskattberg. Han efterträder Hans Liljeström som den 1 september gick vidare till en platschefsroll på den kombinerade såg- och förädlingsenheten Setra Rolfs, utanför Kalix.

Harald Nylinder, som är jägmästare och civilekonom, började sin resa på Setra som trainee 2011. Efter avslutat traineeprogram har Harald arbetat som produkt- och produktionsut­vecklare, produktchef och produktingenjör. De senaste två åren har Harald varit stationerad på Setra Skinnskatteberg och parallellt med sin roll som produktingenjör även varit vice platschef på sågverket.

Harald har haft en betydande roll i utvecklingen av Setra Skinnskatteberg, både vad gäller resultat och organisation, säger Jonas Björnståhl, affärsområdeschef Sågade Trävaror. Haralds entusiasm och starka utvecklingsfokus kombinerat med hans goda förmåga att motivera andra gör honom till rätt person att driva den fortsatta utvecklingen av sågverket.

Setra Skinnskatteberg är ett specialiserat furusågverk. Enheten har cirka 70 medarbetare och en årlig produktion av sågade trävaror på ca 250 000 kubikmeter.

I Setra-koncernen ingår totalt nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Björnståhl, affärsområdeschef Sågade trävaror

telefon 026-14 78 76, mobil 076-138 58 43

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,1 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.