Johan Padel ny vd i Setra

Johan Padel har utsetts till ny vd och koncernchef i Setra. Han efterträder Börje Bengtsson som går i pension till hösten.

Johan Padel, 45 år, är idag divisionschef i Moelven Timber, en del av den norskägda Moelvenkoncernen, Tidigare har han bland annat varit vd i IKEAs dotterbolag Swedwood Latvia Ltd och vd i AssiDomän Hasselfors Trä AB. Johan Padel har också mångårig erfarenhet från marknadssidan i träindustrin.

– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Johan Padel till ny vd och koncernchef, säger Håkan Ahlqvist, styrelseordförande i Setra. Han har en bred och gedigen branscherfarenhet, är affärsnära, drivande och en dokumenterat bra teambyggare.

– Börje Bengtsson har under tre år i Setra genomfört ett stort förändringsarbete för att bygga långsiktig lönsamhet genom tydligt decentraliserat resultatansvar. Med Johan Padels bakgrund och kompetens kommer denna inriktning att drivas vidare med än större fokus på marknads- och försäljningsfrågor, säger Håkan Ahlqvist.

– Jag ser fram emot utmaningen och det fortsatta arbetet med att vidareutveckla ett av Sveriges största träindustriföretag, säger Johan Padel. Setra är idag ett stabilt företag med många välskötta produktionsenheter. Jag är övertygad om att träindustrin går mot en positiv framtid och att Setra har potential att ta en ledande position på denna resa.

– Det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till Johan Padel, säger Börje Bengtsson, nuvarande vd och koncernchef i Setra. Förutom att han har en genuin branscherfarenhet delar han också i allt väsentligt mina grundvärderingar om företagsstyrning. Inriktningen, att öka lönsamheten genom decentralisering och lokalt engagemang i affären, kommer säker att fortsätta under Johans ledning.

Johan Padel tillträder sin nya befattning sommaren 2012. Datum är ännu inte fastlagt.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Ahlqvist, styrelseordförande, mobil 070-656 54 72

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, telefon: 08-705 03 10, mobil: 070-828 49 87

Johan Padel, tillträdande vd och koncernchef, mobil +47 415 406 45

BILD på Johan Padel finns även att hämta på Setras hemsida: www.setragroup.com/nyvd

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar