Ny platschef för Skinnskatteberg sågverk

Hans Liljeström har utsetts till ny platschef för Setras furusågverk i Skinnskatteberg.

Hans Liljeström har sedan mitten av januari varit tillförordnad platschef vid sågverket i Skinnskatteberg och tillträdde formellt tjänsten som platschef den 12 mars.

Hans Liljeström har sedan 2008 varit chef för produktionsutveckling inom Setra. Han har även under sin tid i företaget varit tillförordnad platschef vid sågverken i Lövholmen och Vimmerby.

Hans Liljeström är utbildad sågverkstekniker. Innan han kom till Setra arbetade han under 20 år i olika roller inom Söderhamn Eriksson, ett företag som tillverkar utrustning för sågverksindustrin. Han var bland annat säljare, affärsområdeschef för utbildning, vd för dotterbolaget Cambio och projektchef.

Setra Skinnskatteberg är ett specialiserat furusågverk och har totalt ca 65 medarbetare. Årsproduktionen 2011 uppgick till 214 000 kubikmeter sågad vara. En investering i nytt justerverk pågår och ska möjliggöra en planerad expansion till 350 000 kubikmeter sågad vara per år. Sågverket ingår i Setras affärsområde Furu.

I Setrakoncernen ingår totalt tio sågverk, tre fristående förädlingsenheter samt, via dotterbolaget Plusshus, tre husfabriker.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, tel: 08-705 03 10, mobil: 070-828 49 87

Mikael Eliasson, affärsområdeschef Furu, tel 08-705 03 11, mobil: 070-564 82 01

BILD på Hans Liljeström finns även att hämta på Setras hemsida:

www.setragroup.com/ledning

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar