Nya order till Plusshus

Setras dotterbolag Plusshus har under årets första månad tecknat nya order på motsvarande 45 miljoner kronor. Bland de större projekten kan nämnas ett äldreboende i Nordnorge och ett radhusområde i Stor-Stockholm.

– Det är verkligen glädjande att se ett ljus i tunneln på den tuffa byggmarknaden, säger Nils Clausén, vd i Setras dotterbolag Plusshus.

– Det här kommer innebära att vi från mitten av mars kommer att behöva öka bemanningen i våra husfabriker i Skellefteå och Kristinehamn med sammanlagt 20-25 personer, säger Nils Clausén.

– Vi upplever ett ökat intresse och god förståelse för de fördelar som vårt industriella och klimatsmarta byggande innebär, säger Nils Clausén.

Plusshus affärsidé är att erbjuda kundanpassat och kostandseffektivt boende i trä med hög prefabriceringsgrad. Kunderna utgörs av kommersiella byggherrar och entreprenörer i främst Sverige och Norge. Tillverkning sker vid två fabriker i Kristinehamn och Skellefteå.

Plusshus ingår i Setrakoncernen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Nils Clausén, vd Plusshus

telefon: 0910-71 44 32

mobil 070-650 83 92

www.plusshus.se

www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar