Pressinbjudan onsdag den 9 maj

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker träindustriföretaget Setra i Kastet. Pyrolysoljeframställning och trä som klimatsmart byggmaterial står på agendan.

 

På onsdag den 9 maj besöker digitaliserings- och bostadsminister Peter Eriksson Setras sågverk i Kastet utanför Gävle. Ministern vill höra om företagets satsning på en pyrolysoljeanläggning för framställning av bioolja samt om Setra satsningar i Långshyttan där företaget bygger en fabrik för komponenter och KL-trä.

Peter Eriksson tas emot av Setras platschef Ove Sjögren samt Setras vd Hannele Arvonen, Hållbarhetsdirektör Charlotte Thedéen samt Pontus Friberg, projektledare för pyrolysoljeanläggningen.

   – Vi är väldigt glada över att Peter Eriksson och regeringen visar ett sådant stort intresse för vår satsning på framställning av bioolja. Vi kommer ha ett samtal om träindustrins roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.
 

Om Setras pyrolysanläggning
Setra driver ett projekt med målet att bygga en pyrolysoljeanläggning vid Kastet sågverk i Gävle. Anläggningen ska, när den är står klar, omvandla sågspån till bioolja – och göra Setra till ett av de första företagen som tar idén vidare till kommersiell teknik med egen anläggning i industriell skala. Pyrolysoljan kan ersätta fossil olja i till exempel värmepannor eller för att producera biodrivmedel, vilket kan bli ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor. Oavsett hur oljan används är de potentiella klimatvinsterna stora. Det har även Naturvårdsverket tagit fasta på –
i juni 2017 beslöt myndigheten att tilldela Setras projekt 117 miljoner kronor. Pengarna kommer från Klimatklivet, regeringens stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar. Setras projekt är en av de satsningar som har beviljats mest pengar i arbetet med att sänka koldioxidutsläppen.

Setras satsningar i Långshyttan
Setra skapar ett nytt träindustricenter i Långshyttan för att möta den ökade efterfrågan på förädlade trävaruprodukter såsom komponenter till dörr- och fönsterindustrin och byggelement till flerbostadshus i trä.

Journalister välkomnas till Setra Kastets anläggning klockan 14.15. Det blir en kort rundvandring på sågverksanläggningen samt möjlighet att ställa några frågor till Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, samt Setras VD Hannele Arvonen.
Om du vill närvara vid ministerns besök, anmäl dig till Lovisa Krebs, Kommunikationschef Setra Group, tel 08-705 03 17, mobil 070-948 06 60.
 


För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, tel 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Pontus Friberg, Direktör Risk Management och projektledare pyrolysolja, tel 08-705 03 04
Mobil: 070-234 18 94

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

 

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera